Missie

Vanuit de doelstelling van de vzw Ondernemersentra West-Vlaanderen wil het OC Roeselare als stedelijk ondernemerscentrum een regionaal knooppunt zijn enerzijds met een algemene focus op ‘de positieve imagovorming van het ondernemerschap’ en anderzijds een een KMO-gerichte kennishub met een thematische focus op ‘de inhoudelijke invulling (incl.experimenten) m.b.t. de (agro-) voedingssector’.

Visie

Het OC Roeselare wil zich ontplooien tot een laagdrempelige ‘ontmoetingsplaats’ waar elke ondernemer* uit de regio Midden West-Vlaanderen én elke ondernemer* uit de voedingssector in het bijzonder, de link met de collega’s, met de kennis- en expertisecentra, de sector- en ondernemersorganisaties en de diverse overheden kan versterken.

*Met elke ondernemer wordt zowel de doorwinterde ondernemers als de starter bedoeld. Het OC Roeselare heeft als ontmoetingsplaats niet alleen een netwerkfunctie, maar tevens de facitliterende functie tot “samenwerken”, “innoveren”, “initialiseren”, “incuberen”, …

In het bijzonder rond het thema ‘voeding’ wil het OC Roeselare het regionaal knooppunt en de kennishub op een geïntegreerde wijze invullen. De aanwezigheid van de Fabriek voor de Toekomst Voeding, Flanders’ Food, VIVES, TUA West, … zijn er allemaal ten dienste van de regionale voedingsbedrijven en KMO’s. 

Logo_OCRoeselare_Baseline_CLogo Stad Roeselare