Focus op voeding

Site Ondernemerscentrum Roeselare: 3 in 1

De oude bottelarij van de brouwerij Rodenbach – een naam die steeds verbonden zal blijven met de Stad Roeselare – werd door de Provincie West-Vlaanderen met Europese en Vlaamse steun aangekocht om het om te vormen tot een dynamisch Ondernemerscentrum.

 De regio Roeselare vormt het (Europese) hart van de voedingssector. Om die reden werd ook het Vlaams Huis van de Voeding in deze site ingebed. Deze valt onder coördinatie van de POM West-Vlaanderen en heeft als doel de Vlaamse voedingsindustrie te ondersteunen.

Het meest in het oog springend is het doe- en belevingscentrum waar jongeren op een plezante en laagdrempelige manier in contact komen met de diverse beroepen in de agro-voedingssector. Voor meer info: www.huisvandevoeding.be

Ook de VDAB heeft een opleidingsatelier, exclusief ten behoeve van de voedingssector, ondergebracht in het Vlaams Huis van de Voeding. Zowel werkzoekenden als werknemers uit de voedingssector kunnen er terecht voor gerichte opleidingen en bijscholingen. Meer info: Rony De Wasch – 051 750 228 of rony.dewasch@vdab.be.

Deze werking verloopt geïntegreerd met de beoogde intersectorale coördinatie van de Fabriek voor de Toekomst Voeding die rond de regionale cluster van voedingsbedrijven werd opgebouwd. Meer info hier

 Logo_OCRoeselare_Baseline_C Logo Stad Roeselare