Ateliers voor ambtenaren Lokale economie

Elke gemeente staat voor de uitdaging om een actief economisch beleid te voeren en ondernemersvriendelijkheid in eigen gemeente te optimaliseren. Stilaan heeft elke schepen economie hiervoor een medewerker die minstens een deel van zijn/haar tijd kan vrijmaken om de beleidsdoelstellingen in concrete acties om te zetten.

Om de West-Vlaamse ambtenaren economie hierin te ondersteunen, te stimuleren en te inspireren, wordt elke ambtenaar uitgenodigd naar de Ateliers Lokale economie.

Aan de hand van heel concrete vragen uit de dagdagelijkse praktijk (Hoe communiceer ik efficiënt met ondernemers? Op welke manier kan ik ondernemers actief betrekken bij het beleid? Hoe kan ik handelaars laten samenwerken? enz.) gaan de ambtenaren zelf op zoek naar hoe ze een betere dienstverlening kunnen aanbieden aan ondernemers. Kennis-, ervarings- & ideeënuitwisseling staan hierbij centraal.