Ondernemingsgerichte kennisontwikkeling en -valorisatie in West-Vlaanderen

 

Europa en Vlaanderen trekken resoluut de kaart van de kennisgedreven economie. Ook West-Vlaanderen wil voluit op deze strategie inzetten en kan daarvoor op vandaag al heel wat troeven uitspelen: de provincie heeft een sterk KMO-weefsel dat snel op innovaties kan inspelen en beschikt over goed onderbouwde social profit organisaties, een netwerk van performante instellingen voor hoger onderwijs en competitieve kenniscentra.

Met het EFRO-project ‘Ondernemersgerichte kennisontwikkeling en -valorisatie’ willen we die troeven, en vooral de doorgedreven samenwerking tussen hoger onderwijs en werkveld, nog versterken. De ontwikkeling en concrete valorisatie van kennis en de dienstverlening ten behoeve van het brede West-Vlaamse werkveld in economische speerpuntdomeinen zijn de strategische pijlers van dit programma.

Om dit alles te realiseren, worden binnen het project 3 materiële onderzoeksfaciliteiten en 5 inhoudelijke expertisecentra ontwikkeld, waar ondernemers en organisaties kunnen bij aankloppen.

Naar 3 nieuwe toegepaste onderzoeksfaciliteiten in 2012

 •  1.444 m2 test-, demo- & onderzoeksruimte voor industriële automatisering
  Howest, campus Kortrijk
 • 1.500 m2 test- en laboruimte gericht op autotechnologie en materiaalcontrole
  KATHO, campus Kortrijk
 • Verdubbeling van het Interdisciplinair Research Centrum
  Kulak

5 expertisecentra voor ondernemers & social profit organisaties

 •  Micro Grids
  knowhow en advies inzake cleantech voor KMO’s en particulieren
 • Centrum Industriële Automatisering
  advies over industriële communicatie, productiesoftware, industriële automatisering en motion control
 • Expertisenetwerk Blended Learning
  ontwikkeling van concrete leeromgevingen bij KMO’s, non-profit organisaties en opleidingscentra
 • Zorgcompetenties en -faciliteiten
  Expertise doorgeven aan zorgbehoevenden met een spraakbeperking en hun professionele hulpverleners
 • Assistieve Technologie
  Technische hulpmiddelen (o.a. domotica) op maat van mensen met beperkingen en hun zorgverleners

Promotor: POM West-Vlaanderen
Copromotoren: Howest, KATHO, KHBO, K.U.Leuven KULAK, Ondernemerscentra West-Vlaanderen
Partners: Associaties UGent en K.U.Leuven

Meer info:

Conny Van Gheluwe
M: 0473 18 77 51
E: conny.vangheluwe@tuawest.be