LED’s: Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra

Binnen de West-Vlaamse hogescholen is er heel wat kennis en expertise aanwezig. Via een netwerk van LED’s (= Laagdrempelige Expertise- en dienstverleningscentra) wil de POM West-Vlaanderen die kennis en expertise vlot en tegen een betaalbaar tarief ter beschikking stellen van ondernemingen en non-profit organisaties. De Ondernemerscentra West-Vlaanderen staan in voor de dagelijkse coördinatie van de LED’s.

De drie West-Vlaamse hogescholen – Howest, KATHO en KHBO – beschikken elk over een belangrijk aanbod van kennis en expertise binnen uiteenlopende domeinen als communicatie, energie, HRM, kunststoffentechnologie, productontwikkeling en wellness. De West-Vlaamse ondernemingen, en in het bijzonder de kleinere KMO’s en non-profit organisaties, krijgen echter nog te weinig toegang tot dit aanbod.

Met de uitbouw van een complementair netwerk van Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentra (LED’s) wil de POM West-Vlaanderen de aanwezige kennis en expertise binnen de hogescholen vlotter ontsluiten. Bedrijven en organisaties krijgen op die manier creatieve probleemoplossingen aangereikt en worden gestimuleerd om alert te blijven voor de nieuwste ontwikkelingen.

Op vandaag zijn dankzij de steun van Europa (EFRO Doelstelling 2), Vlaanderen, de Provincie West-Vlaanderen en Vito maar liefst 18 LED’s actief. Bedrijven en organisaties kunnen bij deze LED’s terecht voor o.m. advies, probleemanalyse, praktische probleemoplossingen en inzetten/begeleiden van een stagiair of eindwerkstudent.

Een boeiende wisselwerking tussen onderwijs en werkveld, die ongetwijfeld een extra stimulans betekent voor het ondernemerschap en de creativiteit in onze provincie.

In dit filmpje is een praktijkvoorbeeld te zien van de LED logistiek:

Presentatiefilm VanHalst – LED Logistiek from OC West on Vimeo.

Meer info:

Conny Van Gheluwe
M: 0473 18 77 51
E: conny.vangheluwe@tuawest.be
W: www.lednetwerk.be