Commerciële innovatie

Handelaars zijn de drijvende kracht van een gemeente, de motor van een lokale economie. Maar een bloeiende handelszaak uitbouwen vraagt veel inzet en creativiteit. Om de handelaar hierbij zo goed mogelijk te ondersteunen, werd het traject Commerciële innovatie ontwikkeld.

Het traject bestaat uit drie individuele contactmomenten met een innovatiecoach en een creativiteitsoefening. Aan de hand van trends zoals het nieuwe winkelen, vergrijzing, globalisering en omgaan met de multiculturele samenleving, worden door de handelaar innovatieve ideeën bedacht. Deze worden door een innovatiecoach verder uitgewerkt in een inspiratie-doeboek met acties op korte en middellange termijn.

Bijna 600 handelszaken, verspreid over meer dan 45 kernen in West-Vlaanderen, konden reeds in dit project instappen met vaak verrassende resultaten, gaande van de creatie van een doe-het-zelf garage tot het implementeren van QR-codes in de etalage. Een aantal van die handelaars worden via een opvolgingstraject verder begeleid op het vlak van een aantal specifieke thema’s voor hun onderneming.

Er wordt telkens nauw samengewerkt met de steden en gemeenten, die het instrument kunnen aangrijpen als een middel om kernversterkend te werken; sterkere handelszaken zorgen immers voor een bloeiend handelscentrum.

Naast het standaardtraject voor de individuele handelszaak wordt ook ingespeeld op de nood aan overleg en concrete acties per sector. Zo worden voor de sectoren wellness, voeding, toerisme, buurtwinkels en de boekensector trajecten op maat uitgewerkt. Telkens worden een 8-tal ondernemers eerst individueel bevraagd over de sterktes en zwaktes van de sector waarin ze actief zijn, waarna een reeks van collectieve workshops volgt waarin innovatieve ideeën worden bedacht. Concrete acties die daaruit voortvloeien, worden gecoördineerd en ondersteund door de ondernemerscentra en de betrokken federaties.

Tenslotte wordt de methodiek via een pilootproject ‘Commerciële innovatie Vlaanderen’, in nauwe samenwerking met Agentschap Ondernemen en UNIZO, getest in een aantal steden en gemeenten buiten West-Vlaanderen.

Commerciële innovatie wordt voor 40% gesubsidieerd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en voor 45% Vlaanderen en wordt ondersteund door de deelnemende steden en gemeenten en RESOC’s.