Regionaal knooppunt

Het Ondernemerscentrum Ieper is een trefpunt voor ondernemers, opleidings- en kennisinstellingen, lokale overheden en  provinciale instellingen, …

Het Ondernemerscentrum Ieper is ook een knooppunt voor de gemeentelijke ambtenaren lokale economie uit de Westhoek. Er wordt op regelmatige tijden samen overlegd, informatie uitgewisseld, en nieuwe trends  en maatregelen besproken.