Nieuwe gemeentelijke feitenfiches detailhandel gelanceerd

webresize002

Hoeveel handels- en horecazaken telt mijn gemeente en waar zijn deze gevestigd? Wat is de winkelvloeroppervlakte? Wordt er vooral in de eigen stads- of dorpskern gewinkeld, of is het aantrekkelijker shoppen in de buurgemeenten? Hoe zit het met de leegstand?
Deze en nog veel meer cijfers staan in de nieuwe gemeentelijke feitenfiches detailhandel.

In deze feitenfiches krijgt elke Vlaamse gemeente een gedetailleerd overzicht -inclusief cijfers en kaartmateriaal- van het lokale winkelaanbod, het profiel van de consument én de grootte van het verzorgingsgebied.

LEES MEER: http://www.pomwvl.be/detailhandel