Klas, hét grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.

Ieder school-en academiejaar brengt Vlajo, in samenwerking met ETION en VKW Limburg, vele honderden ondernemers, bedrijfsleiders en managers voor de klas of in de aula. Bedoeling is onze jongeren een beter beeld te geven van wat ondernemen en werken in een onderneming vandaag betekent en hen zo te helpen bij hun nakende studie- of beroepskeuze.

Laatstejaars uit het secundair en hoger onderwijs willen weten wat bedrijven van hen verwachten en welke vaardigheden nodig zijn om succesvol mee te draaien als ondernemer of als ondernemende werknemer in het bedrijfsleven.

Ontdek in onderstaande VIDEO waar Vlajo Ondernemers voor de Klas echt om draait!

https://youtu.be/l7tSAjfj7yI

 

Ook goesting om uw ondernemers- of carrièreverhaal te delen met onze jongeren?

Neem tussen 9 januari en 3 maart 2017 deel aan Ondernemers voor de Klas en inspireer jongeren tijdens een twee uur durende gastles met uw expertise, passie en energie!

Zo treedt u in dialoog met jongeren die misschien morgen bij u solliciteren en tewerk gesteld worden. Het thema van uw gastles en de doelgroep waarvoor u wenst te spreken bepaalt u zelf.

Voor meer info : https://www.vlajo.org/programmas/ondernemers-voor-de-klas/ondernemers-voor-de-klas